Chen Jiagang

  • CV
  • Text

Born in 1962 

1980-1984  Studied in Architecture Department of Chongqing Architecture College from 1980 to 1984

1984-1992 Worked in Southwest Architecture Design Institute as a National Certified Architect, and  had been awarded grand architecture prizes in various types for many times

1992  Founded the Company of Chengdu Haosi Property Development

1996  The Company of Sichuan Gangjia Architecture Design

1997  Founded Sichuan Upriver Stock Co., Ltd 

1997  Founded Upriver Art Gallery, the first private Art Gallery in China

1998  Founded Chengdu Upriver Guildhall and Kunming Upriver Guildhall

1999  Elected as one of the twelve “Outstanding Young Architect” of China by UN 

2001 Begining to be an artist from then on 

2002 The excellent works prize of the 20th China Photographic Exhibition 

2003 The excellent works prize of the 21th China Photographic Exhibition


SOLO EXHIBITION

2010

Chen Jiagang   Poligono Gallery   Malaga, Spain 

2009

THIRD FRONT   Paris-Beijing Gallery, Paris, France 

SMOG CITY     Contemporary by Angela Li, HongKong, China

CROSS ROAD    Paris-Beijing Photo Gallery, Beijing, China

2008

TEMPTATION   Paris-Beijing Photo Gallery, Beijing, China

LARGE THIRD FRONT  Paris-Beijing Photo Gallery, Beijing, China

KALPA  Songzhuang Art Museum, Beijing, China

SMOG FROM OUR HISTORY - Photographs from Chen Jiagang's Third Front series

Contemporary by Angela Li, HongKong , China

THIRD FRONT  ArtParis, Paris ,France

LARGE THIRD FRONT_Chen jiagangEdwynn Houk Gallery, New York,USA

2007

THIRD FRONT  Paris-Beijing Photo Gallery, Beijing

THIRD FRONT  Photo Miami Chinasquare Gallery  Miami,USA

Forbidden City  Chinasquare Gallery , New York,USA    

Diseased City  Art Gallery of Central Academy of Fine Arts, Beijing,China

2006

THIRD FRONT_Chen Jiagang’s works  Atelier erner Schaarmann, Hamburg,Germany

Genre_Chen Jiagang’s works  Blue Top Arts Center, Chengdu ,China

2004

Light•Space•Time_Chen Jiagang’works  Tokyo Art Projects, Beijing,China

 

GROUP EXHIBITION

2009

ORIENTAL BEAUTY       Korean Cultural Service, Beijing,China

TWINKLE TWINKLE RED STAR      Contemporary by Angela Li, HongKong , China 

2008 

Depth of field  Cube Gallery,Beijing,China

ART Beijing2008 Paris-Beijing Photo Gallery Booth  National Agricultural Exhibition Center, Beijing,China

Mix&Match Vision  Wujiaochang 800# Art District, Shanghai, China

ART Taibei International Gallery EXPO   Cube Gallery, Taibei,Taiwan

Two City Tale_Qingdao Chendu Contemporary Art Conversation  Tianyuan Art Museuma, Qingdao,China

Paesaggio  Territorio Museum,  Biella, Italy

2007

Beyond “Site Specific” RedStar Gallery, Beijing,China

The Documentary Exhibition Of Black And White Realism  Huantie Times Art Space, Beijing,China

Dragon’s Transformation  Chinasquare Gallery, New York,USA

Seduction And Confusion_China New Art Exhibition  Gallery, Seoul,Heyri

Boundless Reality--- Photography Exhibition  China Picture,Beijing,China

2006

Seduced and Abandoned---Contemporary Sociological Images in China 2006 

798 Art Zone,Beijing,China

Seduced and Abandoned---Contemporary Sociological Images in China 2006 

Times and Signs Art Galley, Jakarta,Indonesia    

Seduced and Abandoned---Contemporary Sociological Images in China 2006 

Photography Festival in Pingyao, Shanxi,China   

Seduced and Abandoned---Contemporary Sociological Images in China 2006 

Siping Warehouse,  Shanghai,China

  

PARTICIPATED IN

August 15-18, 1998

"No Finish", German artist Hjschero, Upriver Gallery in Chengdu.  

Nov. 1-30, 1998 

Exhibition of Creative Artworks by Alfred Aldrake,  Dr. Walter Schurian, professor of University Muenster, Fan Di’an, Ph.d.,  associate professor of Central Academy of Fine Arts, Ms. Weng Ling, gallery manager of Central Academy of Fine Arts, Alfred Aldrake, Upriver Gallery in Chengdu.  

Dec. 9-18, 1998 

The First Collection Exhibition of Upriver Gallery,  the Arts Committee of Upriver Gallery, Zhou Chunya, Fang Lijun, Wang Guangyi, Mao Yan, Mao Xuhui, Ye Yongqing, Mi Qiu, Liu Wei, Liu Xiaodong, Zhang.

Jan. 16, 1999  

To All Directions, Ye Yongqing, 40 artists from all over China, Upriver Gallery in Kunming.  

April 15- May 15, 1999

Academic. Invitation Exhibition of Upriver Gallery, Zhang Xiaogang, Huang Zhuan, He Sen, Chen Wenbo, Chen Liang, Xin Haizhou, Li Ji, Yang Mian, FGuo Jin, Zhang Xiaotao, Zhong Biao, Zhao Nengzhi, Xie Nanxing, Liao Haiying, Upriver Gallery in Chengdu.   

May 21-June 21, 1999 

Heavy Metal Painting, Ye Yongqing, Yorick Johansson (Sweden), Upriver Gallery in Kunming.  

July 9-30, 1999

Claude Viallat Solo Exhibition-repetition, Chen Xindong, Claude Viallat (France), Upriver Gallery in Chengdu.  

Aug. 13-Sept. 10, 1999 

Another Side of the Master, Ye Yongqing, Akira Kurosawa (Japan), Upriver Gallery in Kunming.   

Oct. 22-26, 1999 

Words, Ye Yongqing, Menna Karl (Britain), Upriver Gallery in Kunming.  

Oct. 22-Nov. 8,1999 

A Century of Spanish Engraving, Science and Culture Bureau of Ministry of Foreign Affairs of Spain, the Royal Academy of San Fernando, Madrid Metal Plate Printing House, 44 artists including Bartolome Maura, Upriver Gallery in Chengdu.

Nov. 16-19, 1999 

Three Artists from Texas, USA, Zhou Chunya, Girgil Grotfeldt, Wei Hong, Lucas Johnson, Upriver Gallery in Chengdu. Dec.17, 1999- Jan. 10, 2000 

One-man Show by Zhang Qikai _ from Tokyo to Berlin, Arts Committee of Upriver Gallery,  Zhang Qikai, Upriver Gallery in Chengdu.  

April 7-21, 2000 

Society: The 2nd Academic Invitation Exhibition of  Upriver Gallery, Huang Zhuan, Wang Guangyi, Wang Youshen, Fang Shaohua, Mao Tongqiang, Shi Lei, Feng Feng, Deng Jianjin, Wang Jianwei, Li Yaobang, Yang Guoxin, Yuan Xiaofang, Zeng Hao, Wei Guangqing, Upriver Gallery in Chengdu.  

April 28- May 20, 2000 

"Time of Reviving" _The Exhibition of Contemporary Chinese Art in 2000, Zhu Qi, Ma Liuming, Wang Du, Tian Rong, Liu Jianhua, Xin Haizhou, Yang Fan, Zhang Xiaotao, Li Zhanxiang, Xu Yihui, Cao Kai, Yu Hong, Xie Nanxing, Liao Haiying, Cai Qing, Upriver Gallery in Chengdu.  

Oct. 2002 

London _ Contemporary Chinese Art Exhibition, Ye Yongqing,  The Red Mansion Foundation (Britain), Zhan Wang, Zhang Xiaogang, Zhao Bandi, Ye Yongqing, Li Ji etc.  

Dec. 2000 

Three Artists’ Exhibition of Fang Lijun, Yue Minjun, Ye Yongqing, Arts Committee of Upriver Gallery, Fang Lijun, Yue Minjun, Ye Yongqing, Upriver Gallery in Chengdu.

Apr.2010

Paticipated in Saatchi Gallery 2010’s PHILLIPS AUCTION

Jun.2010

Paticipated in Basel Art Fair

  • Interview of Chen Jiagang by Li Xianting

Exhibition