Sui Jian Guo

legacy

40,000.00

Sui JianGuo,Limited Edition No.40/99,93×122cm,Silk screen print,2008